І КУРС (Магистр 2020)

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

обов'язкові
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Типології та історія культурних регіонів світу: міжкультурні дослідження
Художня культура ХХ-ХХІ ст. в умовах глобалізації 
Асистентська практика
Професійна та корпоративна етика
Курсова робота зі спеціалізації
Науково-дослідна практика
Підготовка та захист магістерської роботи
Комплексний кваліфікаційний іспит з культурології
Крос-культурні дослідження сучасних економік
Візуальні практики та комунікація
Методика викладання культурології у вищих навчальних закладах
Філософія ХХ-ХХІ ст.
Естетика у сучасних соціокультурних практиках
Концепції та основні поняття культурологічних досліджень
Філософія гуманітарного знання
Історія моральнісної культури

Типологія та історія культурних регіонів світу: міжкультурні дослідження

Художня культура ХХ-ХХІ ст. в умовах глобалізації 

Методика викладання культурології у вищих навчальних закладах

Професійна та корпоративна етика

Крос-культурні дослідження сучасних економік

Візуальні практики та комунікація

Естетика у сучасних соціокультурних практиках

Концепції та основні поняття культурологічних досліджень

Історія моральнісної культури

Курсова робота зі спеціалізації

Філософія ХХ-ХХІ ст.

Філософія гуманітарного знання

Психологія вищої школи