Склад спецради Д.26.001.282014-05-31

Оніщенко Олена Ігорівна

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, спеціальність 09.00.08.

2014-05-30

Рогожа Марія Михайлівна

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, спеціальність 09.00.07.

2014-05-29

Сіверс Валерій Анатолійович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність - 09.00.07.

2014-05-28

Сидоренко Лідія Іванівна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07.

2014-05-27

Швед Зоя Володимирівна

доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - 26.00.01.

2014-05-26

Шульга Раїса Петрівна

доктор філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціології масових комунікацій Інституту соціології НАН України, спеціальність - 26.00.01.