• Домашня
 • Новини
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ»


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Товариство російської філософії при Українському філософському фонді

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України

Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філософський факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Кафедра філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

проводять

21–22 листопада 2013 року

Всеукраїнську наукову конференцію
«Історія філософії у вітчизняній духовній культурі»

з нагоди Всесвітнього Дня Філософії – World Philosophy Day (UNESCO) 2013

До обговорення пропонуються наступні теми:

 • Методологія й методика історико-філософського дослідження;
 • Історія філософії – філософія – наука – світогляд;
 • Метафізика духовної культури: ментальність, мова, історія і філософія;
 • Глибини та горизонт(и), центр(и) та периферії вітчизняної духовної культури;
 • Етос вітчизняної духовної культури;
 • Діалектика локального й загального, «вітчизняного» та «зарубіжного» в історії вітчизняної духовної культури та філософії;
 • Простір духовної культури: межі та перспективи;
 • Етичне й естетичне у вітчизняній духовній культурі;
 • Вітчизняна духовна культура на перетині світів, культур і цивілізацій;
 • Множинність світів і парадигм вітчизняної духовної культури та їх відображення в історії філософії;
 • Спадкоємність і конфлікт поколінь у вітчизняній духовній культурі та філософії;
 • Філософія історії та історія філософії у вітчизняній духовній культурі;
 • Російська і українська філософія в історії та сучасності;
 • Інституціональний вимір філософського життя (освіта, наука, періодика).


Заявки на участь (тему доповіді та довідку про автора) подавати до 15 жовтня 2013 року на кафедру філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою: 36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 202-П, зав. кафедри Аляєву Геннадію Євгеновичу; e-mail: gealyaev@mail.ru; телефон для зв’язку: +380500759477.
Робочі мови конференції – українська, російська.

За результатами конференції буде здійснена публікація збірки матеріалів у неперіодичному науковому виданні «Вісник Товариства російської філософії». Тексти статей (0,5–1 др. л., або до 20–40 тис. знаків) в електронному і роздрукованому вигляді можна надіслати разом із заявкою на участь, або подати під час роботи конференції. Форматування текстів здійснюється редакцією.

Оргкомітет залишає за собою право відбору й редагування отриманих матеріалів. Доповіді, що надійшли до оргкомітету й були прийняті до опублікування, а також проект програми конференції будуть розміщені для ознайомлення й обговорення з 1 вересня 2013 р. на сайті Товариства російської філософії при Українському філософському фонді: http://www.orf-uff.org.ua

Організаційний внесок становить 100 грн. і сплачується очними учасниками під час реєстрації.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо), здійснюються учасниками власним коштом, або за рахунок організації, що відряджає.
Оплата публікації здійснюється в розмірі 20 грн. за 1 стор. тексту (2 тис. знаків).
Культурна програма передбачає екскурсії історико-культурними місцями Полтави.