Пасічник Олександр Сергійович

(25.01.1983, м. Київ)

кандидат філософських наук, асистент

Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34
e-mail: religia@ukr.net
 

Освіта: закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005). Захист кандидатської дисертації «Теорія ритуалів переходу А. ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу» (2009).

Наукові інтереси: історія релігій, релігійна антропологія, християнство, ранні форми релігії.

Забезпечення дисциплін: «Релігієзнавство», «Релігійна антропологія».

Професійна активність: з 2010 р. – асистент кафедри релігієзнавства філософського факультету.

Громадська активність: куратор курсу.

Публікації:

  • Пасічник О.С. Ініціації за віковою ознакою. – Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 64. – С. 82-91.
  • Пасічник О.С. Поховальна обрядовість крізь призму теорії обрядів переходу А. ван Геннепа. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : Зб. наукових праць. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – №17(30). – С. 231-237.
  • Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А. ван Геннепа: напередодні історічного ювілею. – Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. науковихпраць. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. ХХ. – С. 79-88.
  • Пасічник О.С. Пологова обрядовість у контексті теорії обрядів переходу А. ванн Геннепа. – Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук.праць. – 2008. – Вип. 71. – С. 205-213. та інші.