• Домашня
  • Новини
  • Міжнародна науково-практична конференція «ІДЕОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

Міжнародна науково-практична конференція «ІДЕОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»


Шановні колеги!
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеологія в сучасному світі», яка відбудеться 28 – 29 листопада 2012 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри філософії гуманітарних наук. До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, студенти.

За матеріалами конференції планується видання збірника тез. Також учасникам конференції буде надана можливість публікації статей у збірнику наукових праць «Філософські проблеми гуманітарних наук», який внесений до переліку фахових видань ВАК України (філософські науки).

В роботі конференції передбачається проведення таких секцій:

Секція 1. Філософська рефлексія феномену ідеології.

Секція 2. Економічні ідеології: теоретичний зміст та соціальна спрямованість.

Секція 3. Історичні та правові аспекти ідеології.

Секція 4. Ідеологія і формування особистості.

Планується проведення круглого столу на тему:

Ідеологічні основи національної ідеї.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 25 вересня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою Admkonference@gmail.com заявку щодо участі у конференції та тези.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
ПІБ (повністю), місце роботи (навчання), посада, тема доповіді, назва секції, контактний телефон, електрона адреса, потреба у поселенні.

Заявка

Іваненко Іван Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Молодший науковий співробітник

РОЛЬ КОНФЛІКТІВ У САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Секція 4.

097-271-49-73

Ivanenko@mail.ru

Потреби в поселенні немає.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: обсяг до 1 стор., формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання у квадратних дужках після цитування, прізвища, ініціали та назва – з вимірюванням по центру.

І.І.Іваненко, к.ф.н., м.н.с., КНУТШ, Київ

РОЛЬ КОНФЛІКТІВ У САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізаційні процеси з необхідністю змінюють життя кожної людини на Землі. Тому в сучасних умовах особливості формування, становлення особистості актуалізуються.

Тому цілком слушним постає питання, якою є особистість у сучасному світі, що характеризується глобалізаційними конфліктами? В ході глобалізації виникає низка чинників, зокрема, інформаційне суспільство. В межах теорії інформаційного суспільства існує дві протилежні тенденції, оцінки його впливу на розвиток особистості. Одна з них підтримує позицію, що інформатизація суспільства, або так звана комп’ютеризація є суспільним благом. Зокрема, Е. Тоффлер стверджує, що в інформаційному суспільстві створюються нові умови для праці (використання персонального комп’ютера), виникають сучасні способи здобуття освіти (дистанційне навчання за посередництвом Інтернет технологій). Це призводить до формування принципово нового типу людини [Тоффлер Э. Раса, власть и культура // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986, с 340]….

Назва файлу з тезами – прізвище першого автора латинськими буквами. Назва файлу з заявкою слово «заявка», та прізвище першого автора. Тези і заявку не архівувати.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Проїзд, проживання учасників конференції здійснюється за власний рахунок.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (044) 239-34-46, моб. 097-271-49-73 Левченюк Євгенія Вікторівна.