Захист дисертації Далекорея М. І.


27 березня 2014 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 відбудеться захист дисертації Далекорея Михайла Івановича на тему: «Українська православна церква як суб’єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Науковий керівник: кандидат філософських наук, КОЧАН Василь Михайлович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри туризму.

Офіційні опоненти: 

  • доктор філософських наук, доцент Васильєва Ірина Василівна, Київський національний медичний університет імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри філософії та соціології.
  • кандидат філософських наук, доцент Костюк Олександр Васильович Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, доцент кафедри історії та політології.