Малахов Віктор Аронович

Малахов В.А.


Доктор філософських наук, професор, провідний спеціаліст відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.С.Сковороди  НАН України

Спеціальність 09.00.07 - етика

Головні напрями наукових досліджень: проблеми професійної етики науковця, етика діалогу.

Основні наукові публікації:

1. Етичний кодекс вченого: аксіологія і прагматика// Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. IV. – К.: Національная бібліотека України ім.. В.І.Вернадського, 2009. – С.240-248.

2.Этика диалога: реактуализация в современных условиях // Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження. -№22. – К.:ЦГО НАН України, 2009. – С.142-145.

3. Феномен стражденності на межі онтології та етики // Вісник Національного уніеврситету водного господарства та природокористування: Зб.наук.праць. – Вип. II (42). – Ч.II. – Рівне, 2008. – С.11-17.