Рогожа Марія Михайлівна

Рогожа М.М.

Доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету

Спеціальність 09.00.07 – етика.

Головні напрями наукових досліджень: проблеми суспільної моралі, теоретичні і практичні аспекти професійної і прикладної етики

Основні наукові публікації:

1. Моральна відповідальність вченого: розвиток ідеї і конкретизація змісту в суспільстві ризику// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – №28 (41). – С.180-186.

2. Професійна етика в авіації: сфери актуалізації і шляхи впровадження// Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С. Пазенок. - К.: КУТЕП, 2012. – Вип. 13. – С.22-33.

3. Дэвид Юм о принципах морали гражданского общества //Этическая мысль. – Выпуск 12.  Под ред. А.А.Гусейнова. – М.: ИФ РАН, 2012. – С.231-244.