Філософські читання пам’яті Івана Бойченка


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України

 

ПРОВОДЯТЬ

26 жовтня 2018 року 

Круглий стіл 

«Філософські читання пам’яті Івана Бойченка:

ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.

СУСПІЛЬСТВО”МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ


Тематика круглого столу включає такі основні напрямки:

1. Філософія суспільного: незавершена реконструкція.
2. Суспільство як еволюція: природні чинники соціальних змін.
3. Суспільство як субстанція: у пошуках атрибутів соціальності.
4. Суспільство як історія: перетворення можливого у дійсне.
5. Суспільство як ойкумена: домівка людини.
6. Межі соціального конструювання людини

Для включення в програму читань необхідно до 20 жовтня 2018 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, контактний номер телефону, e-mail, тези доповіді).

За результатами круглого столу на основі кращих доповідей коштом організаторів будуть видані статті у збірнику наукових праць, фаховому з філософських наук.

Оголошується конкурс наукових статей молодих науковців на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).

 

Адреса для всіх надходжень:                 Контактні телефони:

кафедра філософії                                      кафедра теоретичної і практичної

Київський національний                            філософії

університет імені Тараса Шевченка           044-239-34-57;

вул. Володимирська, 60                

м. Київ                                                        Бойченко Михайло Іванович –

01033,                                                         050-358-39-44

або електронна пошта:

mykhai@ukr.net                        

Оргкомітет