• Домашня
  • Новини
  • Матеріали філософських читань пам’яті Івана Бойченка

Матеріали філософських читань пам’яті Івана Бойченка


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України

Київський інститут бізнесу та технологій 

ПРОВОДЯТЬ

27 жовтня 2017 року

філософські читання пам’яті Івана Бойченка 

“ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.

ГОСПОДАРСТВО” 

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ

Тематика конференції включає такі основні напрямки:

1.    Філософія господарства: засади виникнення.
2.    Історія людства як історія господарювання.
3.    Основні парадигми філософії господарства.
4.    Постіндустріальне суспільство як суспільство знань.
5.    Філософія бізнесу і бізнес-освіта.
6.    Людина як підприємець: практична філософія свободи.

Для включення в програму читань необхідно до 2 жовтня 2017 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, контактний номер телефону, e-mail, тези доповіді).

За результатами конференції на основі кращих доповідей коштом організаторів будуть видані статті у збірнику наукових праць, фаховому з філософських наук.

Оголошується конкурс наукових статей молодих науковців на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).

 

Адреса для всіх надходжень:                 Контактні телефони:

кафедра філософії                                      кафедра теоретичної і практичної

Київський національний                            філософії

університет імені Тараса Шевченка           044-239-34-57;

вул. Володимирська, 60                

м. Київ                                                        Бойченко Михайло Іванович –

01033,                                                         050-358-39-44

або електронна пошта:

mykhai@ukr.net                        

 

 

Оргкомітет