• Домашня
  • Новини
  • Міжнародний науковий семінар “ВІТГЕНШТАЙНОЗНАВСТВО У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ”

Міжнародний науковий семінар “ВІТГЕНШТАЙНОЗНАВСТВО У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ”Людвіг Вітгенштайн (1889-1951)


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

УНІВЕРСИТЕТ м. БЕРГЕН (НОРВЕГІЯ)

АРХІВ ВІТГЕНШТАЙНА В УНІВЕРСИТЕТІ м. БЕРГЕН

1-2 листопада на філософському факультеті відбувся науковий семінар «Вітгенштайнознавство у сучасній філософії», що став міжнародною подією за участю фахівців з різних університетів України, Росії, Норвегії, Австрії, Голландії. До наукової співпраці активно залучалися і студенти.

Перший день роботи семінару розпочався з привітання заступника декана з наукової роботи доц. Руденка С. В. і доповіді декана філософського факультету університету м. Берген (Норвегія) проф. Рейдара К. Лі. Вони зазначили про важливість і оригінальність наукового семінару, висловили надію, що дана подія стане першим кроком щільної співпраці між Київським і Бергенським університетами. В доповіді, проф. Рейдара К. Лі означив особливості наукових студій та навчального процесу в Бергені. При цьому він звернув особливу увагу на роботу архіву Вітгенштайна на факультеті. Вітгенштайн відвідував Берген, створення зазначеного архіву є, окрім іншого, знаком вшанування його особистості і того впливу, що він має в філософії 20 століття.

Наступні доповіді також стосувалися роботи електронного архіву і тих можливостей, що забезпечуються його ресурсами, а також особливостями його створення і підтримки. Зокрема, про це доповідали голова Вітгенштайнівського архіву в університеті Берген доцент Алоіс Пішлер і науковий співробітник, що працює в архіві Рюне Фальш. Архів являє собою потужний електронний ресурс текстів Вітгенштайна, листування між ним і іншими філософами відповідного періоду, його учнями і друзями. Даний архів є зразком практичного втілення новітніх технологій, що удосконалює якість і масштаб філософських розвідок. Користування архівом дозволяє доторкнутися до електронних версій оригінальних текстів, їх  друкованих копій, та відредагованих версій. В такий спосіб, кропітка робота над архівними матеріалами має не тільки філософське, а і лінгвістичне значення, є практикою редагування і т.п. На сайті архіву Вітгенштайна, що он-лайн проектувався на великий екран під час доповідей, можна знайти інформацію і про різноманітні події, пов’язані із постаттю Вітгенштайна, а також про філософські товариства присвячені йому, а також відповідні періодичні видання. Зокрема, збірки виступів щорічного симпозіуму Австрійського вітгенштайнівського товариства.

Відповідальний секретар згаданого товариства, доц. філософського факультету університету м. Клагенфурт (Австрія) Волкер Мунц також був учасником наукового семінару. Його доповідь стосувалася нотаток Йоріка Смітсі (Smythies’ notes), що був студентом і другом Вітгенштайна, і є суттєвим, унікальним джерелом для розуміння його творчості періоду з 1938 до 1947 рр.

Наступні дві доповіді, Юрія Козіка (студента філософського факультету КНУТШ) і Мохаммада Хосейна Мірмохамаді (аспіранта філософського факультету КНУТШ), відповідно, являли собою огляд досліджень творчості Вітгенштайна, і їх значущості на теренах колишнього Радянського Союзу і Ірану. Аспірант зробив спеціальний акцент на етичних дослідженнях і актуальності для них вітгенштайнівської філософії.

Останнє виявилося тематично пов’язаним з наступними доповідями. Зокрема, після перерви на обід, взялася до слова проф. Рогожа М. з Національного авіаційного університету м. Києва. Її доповідь була зразком компаративного дослідження, адже їй ішлося про статус етики в творчості Вітгенштайна і відомого радянського філософа О. Дробницького. Аспірантка КНУТШ Захарченко М. критично аналізувала доробок комунікативної філософії, зокрема Ю. Габермаса, залучаючи аргументи Вітгенштайна.

Другий день роботи семінару розпочав проф. Сімо Саатела з філософського факультету університету м. Берген. В своєму виступі він переосмислював методологічний статус «філософської проблеми» скрізь філософську спадщину Вітгенштайна і К. Поппера. Стосунки між ними не були однозначними, що є відомим фактом, і сприяв особливому інтересу до представленої високо теоретичної доповіді.

Наступним виступом став не менш високо теоретичний виступ проф. Суровцева В. з філософського факультету Томського державного університету (Росія). Він стосувався логічних розбудов про нескінченість Б. Рассела і Ф. Рамсея в порівняльній перспективі з Вітгенштайном. Наступним виступив студент філософського факультету КНУТШ Петік Я., він критично перепитував про референції до Вітгенштайна в роботах російського філософа Васильєва В. Останною стала доповідь Лактіонової А. В. про проблему обґрунтування в сучасній епістемології на підставі порівняння вітгенштайнівської роботи «Про достовірність» і прагматизму С. Хаак.

В такий спосіб, є підстави наполягати на успішності проведеного семінару, хоча не всі заплановані учасники змогли через особисті обставини взяти участь в ньому. До роботи залучалися студенти, аспіранти, викладачі українських університетів, вони ставили питання і коментували доповіді. Для прикладу зазначимо, що у проведенні семінару особу участь взяв проф. Панич О. з Донецького університету, він керував семінаром в другій частині першого дня і у другий день.

Окремо відмітимо, що науковий семінар став другою спеціальною подією присвяченою творчості Вітгенштайна на факультеті в цьому році, адже в рамках міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів філософського факультету «Дні науки філософського факультету – 2012», був проведений відповідний круглий стіл «Вітгенштайн і сучасні філософія» за участю провідних філософів України, Росії, Голландії, Швейцарії і ін.

Також зазначимо про високій рівень підготовки нашого факультету до семінару. Учасники були забезпечені надрукованою програмою семінару; тези їх доповідей були надруковані у 14 випуску за 2012 рік збірнику наукових праць «Гуманітарні студії», що випускається нашим університетом; доповіді ілюструвалися матеріалами, спроектованими на великий екран, при цьому був наявний доступ в мережу Інтернет.