Філософські читання пам’яті Івана Бойченка


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України

ПРОВОДЯТЬ

23 жовтня 2020 року 

Круглий стіл

«Філософські читання пам’яті Івана Бойченка:

ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.

КАТЕГОРІЇ”

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Тематика круглого столу включає такі основні напрямки:

1.    Людина як дослідник і творець категорій.
2.    Категорії як роди буття та як теоретичний каркас.
3.    Категорії як методологічні принципи.
4.    Категорії невербальної комунікації.
5.    Категорії: ментальність і історична випадковість.
6.    Категорії: над соціальними контекстами чи наскрізь них.


Для включення в програму читань необхідно до 1 жовтня 2020 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, контактний номер телефону, e-mail, тези доповіді).

За результатами круглого столу на основі кращих доповідей коштом організаторів будуть видані статті у збірнику наукових праць, фаховому з філософських наук.

Оголошується конкурс наукових статей молодих науковців на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).

Адреса для всіх надходжень:                 Контактні телефони:

кафедра філософії                                      кафедра теоретичної і практичної

Київський національний                            філософії

університет імені Тараса Шевченка           044-239-34-57;

вул. Володимирська, 60                

м. Київ                                                        Бойченко Михайло Іванович –

01033,                                                         050-358-39-44

або електронна пошта:

mykhai@ukr.net                        

Оргкомітет