Філософські читання пам’яті Івана Бойченка

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України

ПРОВОДЯТЬ

22 жовтня 2021 року

Круглий стіл 

«Філософські читання пам’яті Івана Бойченка:

ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ”

ПРОГРАМА ЧИТАНЬ

МАТЕРІАЛИ ЧИТАНЬ

Тематика круглого столу включає такі основні напрямки:

 
1.    Людина як монада і мікрокосм.
2.    Незалежність як моральна і соціальна чеснота.
3.    Політична незалежність та державний суверенітет.
4.    Незалежність соціальної спільноти: уявлена та реальна.
5.    Академічна автономія і незалежність наукових досліджень .
6.    Автономія соціальних систем: економічна, політична, правова тощо.

Для включення в програму читань необхідно до 1 жовтня 2021 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, контактний номер телефону, e-mail, тези доповіді).

За результатами круглого столу на основі кращих доповідей коштом організаторів будуть видані статті у збірнику наукових праць, фаховому з філософських наук.

Оголошується конкурс наукових статей молодих науковців на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).

Адреса для всіх надходжень:                 Контактні телефони:

кафедра філософії                                      кафедра теоретичної і практичної

Київський національний                            філософії

університет імені Тараса Шевченка           044-239-34-57;

вул. Володимирська, 60                

м. Київ                                                        Бойченко Михайло Іванович –

01033,                                                         050-358-39-44

або електронна пошта:

mykhai@ukr.net                        

Оргкомітет