Наталія КолотіловаНаталія Колотілова

Доктор філософських наук

Доцент кафедри логіки

ауд. 313 (Головний корпус)

тел. 239 32 32

e-mail: nataliiakolotilova@knu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7450-2981

Освіта:

1996 р. закінчила з відзнакою філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, відділення «філософія».

1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Діалог: логіко-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.06 – логіка.

2020 р. захистила докторську дисертацію «Логіка та риторика: складові взаємозв’язку» за спеціальністю 09.00.06 – логіка.

Посада:

З 1998 по 2003 р. – асистент кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2003 р. по теперішній час – доцент кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

теорія аргументації, логіка, риторика, історія риторики.

Навчальні курси:

  • Логіка;
  • Риторика;
  • Еристика;
  • Теорія і практика аргументації;
  • Сучасна логіка.

Основні публікації:

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

Монографія:

Колотілова Н.А. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв’язку. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 272 с.

Навчальний посібник:

Колотілова Н.А. Риторика. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

Наукові статті:

Колотілова Н.А. Логіка і риторика в дослідженнях аргументативної проблематики початку ХХІ ст. // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип.142 (№ 3). Ч. 2. Філософські науки. – С.69-72.

Колотілова Н.А. Взаємозв’язок логіки та риторики: методологія дослідження // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип.147 (№ 8). Ч. 2. Філософські науки. – С.93-97.

Комаха Л. Г., Колотілова Н. А. Особливості розвитку логіки початку ХХ та ХХІ ст. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2021. – Том 34 № 2. – С.14-19.

Щербина О.Ю., Колотілова Н.А. Мовчання як аргумент і риторична фігура // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2022. – Вип. 1 (175). – Том 1. – С. 111-124.  https://doi.org/10.35423/2078-8142.2022.1.1.8

Комаха Л.Г., Колотілова Н.А. Семантичні відтінки категорії переконання в риториці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. – 2022. – 1 (6). – С.31-34. https://doi.org/10.17721/2523-4064.2022/6-5/13

Матеріали виступів:

Kolotilova N. Formal and Informal Approaches to Argumentation Research in the Beginning of the Twenty-First Century // “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019”. International Scientific Conference. April 23-24, 2019. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2019.

Kolotilova N. The Interconnection of Logic and Rhetoric in the Education System // “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”. International Scientific Conference, the first session, April, 22-23, 2020. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2020.

Kolotilova N. The Interconnection between Logic and Rhetoric: the Scientific Aspect // “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021”. International Scientific Conference. April, 21-22, 2021. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2021.

Kolotilova N. Argumentation theory in the 20th century: a return to the origins of logic, dialectics, rhetoric // "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022", International Scientific Conference (2022; Kyiv). May 11-12, 2022: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv, 2022. P.176-179. https://doi.org/10.17721/dsphd.2022/45

Стажування:

Курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK, сертифікати 01.03.2021; 09.06.2021.

Курс «Digital Skills Pro», сертифікат 22.03.2021.

Курс тренінгів з опанування інтерактивними панелями (дошками) 15-26 лютого 2021 р., сертифікат.

Курс «Інформаційна гігієна під час війни» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат 17.09.2022.

Навчальний тренінг «Сучасні платформи для онлайн навчання» від SoftServe, сертифікат 20.10.2022.

Проєкти з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft skills викладача, 11-14.07.2022, 21-22.11.2022, сертифікати.

Програма KNU Educators’ week by Genesis для викладачів КНУ імені Тараса Шевченка, 25.07-05.08.2022, сертифікат.

International Advanced Training (Webinar) on the topic: “Academic Integrity in the Training for Masters and Doctors of Philosophy (PhD) in the Countries of the European Union and Ukraine”, certificate 12.12.2022.