Таміла Бауліна

Таміла Бауліна


Кандидат філософських наук, доцент кафедри логіки.

ауд. 313 (головний корпус).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8358-5582

e-mail: baulina.tamila@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-32-32

У 2008 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою. У листопаді 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Логіко-феноменологічний розгляд аргументації» за спеціальністю 09.00.06 – логіка.

З 2013 року по 2019 року працювала в Київському університеті права НАНУ на посаді доцента кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін. З вересня 2019 року по липень 2020 року працювала асистентом кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 3 серпня 2020 року по теперішній час займає посаду доцента кафедри логіки.

Головні напрямки наукових досліджень:

Логіка, теорія аргументації, риторика, політична риторика.

Читає курси:

Логіка, риторика, політична риторика.

Вибрані наукові праці:

  • Бауліна Т. Цифрова риторика:  специфіка  та  перспективи. Людинознавчі  студії:  збірник  наукових  праць  Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Івана  Франка. Серія  «Філософія». 2022. No  44. С. 43–59, doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.3
  • Бауліна Т. Е. Діджиталізація риторики в ХХІ столітті. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2022. 2(53). С. 23-33, doi:  https://doi.org/10.21564/2663-5704.53.258152

Матеріали виступів:

  • Бауліна Т. Поняття "цифрова риторика": основні підходи щодо тлумачення. «Дні науки філософського факультету –2022», Міжн. наук. конф. (2022; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету –2022», 11-12трав.  2022р.:  [матеріали  доповідей  та  виступів]  /  редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2022. С. 157-160. https://doi.org/10.17721/dsphd.2022/41

Стажування:

  • Курс підвищення кваліфікації  та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK, сертифікат від 1.03.2021.
  • Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK, сертифікат від 09.06.2021.
  • Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK 3, сертифікат №11-22 від 7.02.2022.
  • Онлайн-курс «Negotiation Fundamentals» від університету ESSEC Business School, запропонований на Coursera, сертифікат від 24.05.2022.
  • Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz-Bridge», присвячений розвитку soft skills викладача  (11-14.07.2022), сертифікат № 251.
  • KNU Educators` week by Genesis для викладачів КНУ імені Тараса Шевченка (25.07-05.08.2022), сертифікат.