Віталій КрикунКандидат філософський наук, доцент, доцент кафедри логіки

ауд. 313 (головний корпус). 

e-mail: krikun_vitaly@knu.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2531-0414

https://scholar.google.com/citations?user=CJLwBTcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Завершив у 2001 році філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Еристична проблематики в історії філософії:  компаративістський аналіз аналіз». З 2003 по 2014 роки  працював на кафедрі логіки на посаді асистента. З 2014 і по теперішній час працює на кафедрі логіки на посаді доцента.

Головні напрямки наукових досліджень:

- риторика;

- еристика;

- логіка.

Читає курси:

- риторика;

- політична риторика;

- еристика: теорія і практика аргументації;

- традиційна логіка.

Є автором навчального посібника «Риторика». Загальна кількість наукових публікацій – 30.

Вибрані наукові публікації:

1. Крикун В.Ю. Підштовхування як методологія комунікативного впливу «Гуманітарні студії»: Збірник наукових праць. – К., 2018 р. Випуск № 31. С. 47-57.      

2. Крикун В.Ю. «Комунікативна компетентність» і «воля до влади»: аспекти взаємодії. Вісник  Національного  авіаційного  університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. –К.: НАУ, 2019. -No 1 (29). – С. 49-59.

3. Крикун В.Ю. Постправда: сутність  та  перспективи.          Людинознавчі  студії:    збірник  наукових  праць  Дрогобицького  державного  педагогічного університету імені  Івана  Франка.  Серія  «Філософія», 2020,  № 41,  С. 213–227,  doi:  https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.15       

4. Крикун В.Ю. «Емоційна мова» як засіб ефективного впливу в комунікації.  Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», 42, 148–162, 2021. doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.10

5. Конверський А., Руденко С., Соболєвський Я., Крикун В. Методологічні засади дослідження китаєзованого марксизму та його сучасних соціокультурних імплікацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. 1(6)/2022, с. 35-40.

https://doi.org/10.17721/2523-4064.2022/6-6/13

6. Крикун В.Ю. Поняття «маніпулювання»: сутність та контексти.       Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого     2 (53)/2022, с.34-45 https://doi.org/10.21564/2663-5704.53.258162