Предко Олена Іллівна

 


(2.01.1958, с. Чапаєвка Черкаська обл.) 

доктор філософських наук, професор

Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34

e-mail: religia@ukr.net

 

Освіта: закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980). Захист кандидатської дисертації «Соціально-філософський аналіз процесу міроутворення» (1987). Захист докторської дисертації «Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми» (2006).

Наукові інтереси:психологія релігії,  сучасна релігійна філософія, становлення та розвиток вітчизняної релігієзнавчої думки.

Викладання дисциплін:

 • «Психологія релігії»
 • «Сучасна релігійна філософія»
 • «Вітчизняна релігієзнавча думка»
 • «Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства»
 • «Філософія релігії»
 • «Філософія патристики»
 • «Релігієзнавство»

Професійна активність:

1980-1982 р.р. – асистент кафедри філософії Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування; 1982-1985 р.р. – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 1986-1995 р.р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри філософії і політекономії Ніжинського ордена Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя; 1995-1999 р.р. – доцент  кафедри соціології Медичного інституту Української асоціації народної медицини; 1999 р. – доцент кафедри релігієзнавства, з 2007 р. – професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська активність: член Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43, член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17, голова Київської організації Української асоціації релігієзнавців.

Публікації:

 • Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри / О.І.Предко. Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 278 с.
 • Предко О.І. Психологія релігії. Підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.І.Предко.  - К.: Академвидав, 2008 . – 344 c.
 • Предко О.І. Психологія релігії як галузь гуманітарного знання: людиномірний контекст / О.І.Предко //  Сучасна українська філософія: традиції, тенденції,інновації: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С.193 – 203.
 • Предко О. І.К.Юнг про морально-духовнийпотенціалрелігії/ О.І.Предко// Альманах. Філософськіпроблемигуманітарних наук.- 2010. -№18- 19. - С.116- 121.
 • Предко О.І. Ідея внутрішньої людини: духовний потенціал / О.І.Предко // Вісник Черкаського університету. Філософія. – №12 (225). -  2012. – С. 3-8.
 • Предко О.І. Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості / О.І.Предко // Вісник Київського національного університету. Філософія. Політологія.- 2012.- №109.- С.26-30.
 • Предко О. І. Релігійна віра: сенсожиттєвий потенціал / О.І.Предко  // «Дні науки філософського факультету- 2012». – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.-  С. 99-101.
 • Предко О.І. К.Юнг про архетипічність символів / О.І.Предко //Дні науки філософського факультету-2013. Ч.5. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2013. -  С.182-184.