Сарапін Олександр Васильович

Сарапін О.В.
(11.03.1962, м. Нововолинськ, Волинська обл.)


кандидат філософських наук, доцент


Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34

e-mail: religia@ukr.net


Освіта: закінчив філософський факультет Київського державного  університету ім. Т.Г.Шевченка (1989). Захист кандидатської дисертації «Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Київської Духовної Академії (перша половина – середина ХІХ століття.)» (1995).

Наукові інтереси: питання філософії релігії та феноменології релігії, методологічні і теоретичні питання релігієзнавства, історія світової релігієзнавчої думки, патристика, візантійська філософія, давньоруська мудрість, східноєвропейська філософія епохи бароко і Просвітництва, буддологія і тибетологія.

Забезпечення дисциплін:

 • «Релігієзнавство»
 • «Історія світової релігієзнавчої думки»
 • «Філософія релігії»
 • «Феноменологія релігії»
 • «Патристика»
 • «Методика викладання філософії та релігієзнавства»,
 • «Класична буддійська філософія»
 • «Філософія релігії Гегеля»
 • «Релігієзнавчі праці М. Еліаде»
 • «Релігійна антропологія»
 • «Основи християнської космології»
 • «Політика і релігія»
 • «Міжконфесійні відносини в системі національної безпеки України»

Професійна активність: З 1989 р. по 1991 р. – викладач філософських дисциплін в Київському державному інституті фізичної культури, з 1991 р. по 1994 р. – аспірант Відділення релігієзнавства Інституту філософії  АН України,   з 1994 р. по  1996 р. –    молодший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН України,  з 1997 р. – асистент кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, з 2001 р. – доцент кафедри релігієзнавства.

Нагороди: лауреат премії «Гуманус» міжнародного фонду «Культурна ініціатива» у 1991 році.

Публікації:

 • Sarapin O. Hermeneutyczny aspekt religioznawstwa // Colloquiacommunia. Kwartalnik. Lublin, 1998. –  S. 147-156.
 • Сарапін О.В. Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації (за матеріалами «Лекції з філософії релігії») //Наукові записки. Т.50. Філософія та релігієзнавство. К. Вид. дім "Києво-Могилянська академія",  2006. – С. 29-34.  
 • Сарапін О.В. Про ритуал в буддійському контексті // Українське релігієзнавство. – 2006. – №42. – С. 28 – 37.
 • Сарапін О.В. Парадокси релігієлогії Мірчі Еліади //Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. – К.: ПАРАПАН, 2007. – С. 19 – 25.
 • Сарапін О.В. Роздуми про теперішній стан  вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій? //Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 36-45.