“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2013”


УВАГА! ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2013" ЗМІНЕНО! 

Проведення конференції переноситься з 17 -18 квітня на 16-17 квітня 2013!ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

16 -17 КВІТНЯ 2013 РОКУ 

ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2013”

 

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

 

Секція 1. Історія світової філософії

Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)

Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)                            

Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії       

Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії                      

Секція 12. Релігієзнавство в структурі філософського і гуманітарного знання

Підсекція 12.1 Філософія та феноменологія релігії                                                           

Підсекція 12.2 Соціологія релігії                                                         

Підсекція 12.3 Психологія релігії

Підсекція 12.4 Історія релігії                                                           

Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність                   

Секція 13. Політична думка: історія та сучасність

Підсекція 13.1 Історія зарубіжних політичних учень: від витоків до 18-го ст..

Підсекція 13.2 Історія зарубіжних політичних учень 19-20 ст.

Підсекція 13.3  Історія політичної думки України                        

Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання) 

 Секція 14. Теорія політики

Підсекція 14.1 Загальна теорія політики

Підсекція 14.2 Сучасні політичні процеси в Україні

Підсекція 14.3 Партологія

Підсекція 14.4 Громадянське суспільство: теорія та практика

Секція 4. Логіка  та дисципліни логічного циклу                                                                              

 Секція 15. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти

 

Секція 5. Філософія та методологія науки                                        

Секція 16. Міжнародна політика

Секція 6. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії                         

Секція 7. Філософська антропологія та філософія людини

Секція 8. Соціальна філософія та філософія історії

Секція 17. Українознавство

Секція 9. Філософія гуманітарних наук                  

Секція 18. Державне управління

Підсекція 18.1 Теоретико-методологічні засади державного управління

Підсекція 18.2 Теорія та історія державної служби в Україні

Секція 19. Політична філософія та філософія права

Секція 10. Філософія культури та культурологія                                     


Секція 11. Теоретична та прикладна етика


  

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 

Постмодерністський контекст історико-філософського дискурсу (кафедра історії філософії філософського факультету)

Чи може політологія розвʼязати глобальні проблеми? (НТСА філософського факультету)

Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)

Філософія кіно. Мова кінематографу і її філософський діалект (НТСА філософського факультету)

Сучасне мистецтво у пошуках нової реальності (кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)

Людиномірність у постнекласичній науці: багатоманітність форм прояву (Українське синергетичне товариство та кафедра філософії та методології науки філософського факультету)

Етика у сучасному соціально-політичному просторі (кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)

Презентація наукових монографій та перекладів викладачів кафедри філософії філософського факультету

Феноменологія і мова (кафедра філософії філософського факультету)

 

 

 


Планується видання тез виступів учасників конференції. Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. Тези   та заявки прохання подавати в електронному вигляді до 28 лютого 2013 р. на електронну адресу dsphd2013@ukr.net. У тезах студентів та аспірантів необхідно вказати наукового керівника.

Вимоги до оформлення заявки: П.І.Б. (повністю), місце навчання (роботи) та посада, тема доповіді, назва секції, контактний телефон та електронна адреса, потреба у поселенні. Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках після цитування, прізвище, ініціали та назва – з вирівнюванням по центру.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку. За додатковою інформацією прохання звертатись до заступника декана філософського факультету з наукової роботи Руденка Сергія Валерійовича (тел.: +38 044 239 32 81, e-mail: rudenko-@ukr.net).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ (DOC) 

Інформація про конференцію в мережі Internet www.philosophy.univ.kiev.ua


Оргкомітет