Міжнародний семінар «Філософія та логіка»!

КАФЕДРА ЛОГІКИ

ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

23-25 травня 2013р. 

проводить 

МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР

«ФІЛОСОФІЯ ТА ЛОГІКА»

Проблемне поле конференції охоплює широке коло актуальних питань, які торкаються взаємовідношень філософії та логіки. До їхнього обговорення будуть залучені як провідні логіки сучасності, так і молоді вчені.

Серед проблем, які пропонуються для поглибленої дискусії під час конференції, можна зокрема зазначити такі:

  1. Предмет логіки та природа логічних законів.
  2. Філософське значення некласичних логік.
  3. Перспективи розвитку сучасної логіки.
  4. Філософське роз’яснення та логічна експлікація поняття істини.
  5. Проблема слідування та засоби обґрунтування логічних систем.
  6. Можливості застосування апарату сучасної логіки до аналізу філософських категорій.
  7. Формальна versus неформальна логіка: моделі міркувань для філософського та повсякденного дискурсу.

Передбачається, що всебічний розгляд цих та інших питань під час роботи конференції дозволить уточнити поняття логічної філософії і у зв’язку з цим визначити значущість сучасної логіки для розвитку перспективних напрямків раціонального філософського знання.

Серед запрошених доповідачів семінару провідні спеціалісти в царині логіки з Австралії, Данії, Нідерландів, Польщі, Росії, Румунії, США, України, Фінляндії, Чехії та Швеції.

З детальною інформацією можна ознайомитися на сайті семінару: http://logic.univ.kiev.ua/