• Домашня
  • Новини
  • Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців»

Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

(м. Канів)

_____________________________________________

Інформаційний лист

30 травня 2013 року

Центр українознавства філософського факультету  та

Шевченківський національний заповідник

до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка

проводять Всеукраїнську наукову конференцію

«Тарас Шевченко у формуванні

національної ідентичності українців»

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Канів, Тарасова гора, конференц-зал музею Тараса Шевченка.


Робота відбуватиметься за наступними напрямами:

  • Доба національного відродження в контексті формування української ідентичності;
  • Образно-символічна репрезентація українськості у творчості Тараса Шевченка;
  • Шевченкове слово як чинник національного самовизначення українців;
  • Етнокультурна основа творчості Тараса Шевченка в становленні колективної ідентичності українців;
  • Маркери національної ідентичності в творчості Тараса Шевченка;
  • Україна і українство у творчій спадщині Тараса Шевченка;
  • Світове українство в утвердженні націєтворчої ролі Тараса Шевченка.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати до 15 квітня 2013 року одночасно на вказані адреси:

E-mail: uaznav-conference@ukr.net

E-mail:shept@ukr.net

E-mail: ludmyla.sorochuk@yandex.ua

Вимоги до оформлення статей див. в кінці інформаційного листа.

Окремо просимо заповнити заявку учасника (формуляр додається)

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

Благодійний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 200 гривень (вноситься під час реєстрації). Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику «Українознавчий альманах», затвердженому ВАК України як фахове видання з 4-х напрямків: філософія, політологія, історія, філологія.

Проїзд і перебування в Каневі – за рахунок учасників конференції. При необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.


Контактна інформація Центру українознавства філософського факультету:

Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105.

Контактні телефони: (044) 239 – 34 – 96 ; (044) 239 – 34 – 10; 0679683612 (Сорочук Людмила Василівна); 0679734127  (Шептицька Тетяна Леонідівна) або електронна пошта.

Контактна інформація Шевченківського національного заповідника:

Адреса: 19000, Черкаська обл., м. Канів, Тарасова гора.

Контактні телефони: (04736)3-23-65, 3-23-68 або електронна пошта: tarasovagora@ukr.net


Робоча група конференції

Кагамлик Світлана Романівна, Брижицька Світлана Анатоліївна,

Сорочук Людмила Василівна, Шептицька Тетяна Леонідівна


Заявка на участь у Всеукраїнській науковій конференції

«Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Назва доповіді

Напрям, до якого відноситься доповідь (з перелічених в оголошенні)

Електронна адреса

Телефон


Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

До тексту додаються: анотація українською; назва статті, прізвище автора, анотація англійською мовою (4-5 рядків).

Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua, рубрика «Стандарти подачі інформації»).

Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Посилання - в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа.

Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17,  арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку.

Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].


Зразок оформлення статті:

Марія Петриченко

Актуальні проблем сучасного українознавства

 

Анотація українською мовою

Анотація англійською мовою (вкл., ім’я та прізвище автора, назву)


Текст статті


Перелік використаних джерел та літератури