• Домашня
 • Новини
 • Графік та програма роботи конференції "Дні науки філософського факультету 2013"

Графік та програма роботи конференції "Дні науки філософського факультету 2013"

 

15 квітня 2013 р.

1000 – 1800реєстрація учасників конференції

(ауд. 201)


16 квітня 2013 р.

0900 – 1030реєстрація учасників конференції

 (ауд. 201)

1100 - 1300  – пленарне засідання

Актова зала Головного навчального корпусу (вул. Володимирська, 60)

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • Азархіна  Олександра – Голова НТСА філософського факультету
 • Конверський Анатолій Євгенович – Декан філософського факультету, академік НАН України

ПРИВІТАННЯ:

 • Табачник Дмитро Володимирович – Міністр освіти і науки України, академік Національої академії правових наук України
 • Суліма Євген Миколайович – Перший заступник Міністра освіти і науки України, член-кореспондент НАПН України
 • Губерський Леонід Васильович – Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, академік НАПН України
 • Литвин Володимир Михайлович – Голова наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України
 • Онищенко Олексій Семенович – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, академік НАН України
 • Кремень Василь Григорович – президент Національної Академії педагогічних наук України, академік НАН України, академік НАПН України
 • Попович Мирослав Володимирович – Директор Інституту філософії НАН України ім. Г.С.Сковороди, академік НАН України
 • Миронов Володимир Васильович  - Декан філософського факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, член-кореспондент РАН, доктор філософських наук, професор.
 • Шутов Андрій Юрійович – Декан факультету політології Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, доктор історичних наук, професор.
 • Дудник Сергій Іванович – Декан філософського факультету Санкт-Петербурзького державного університету, доктор філософських наук, професор
 • Єремєєв Станіслав Германович – Декан факультету політології Санкт-Петербурзького державного університету, доктор економічних наук, професор
 • Гаман-Голутвина Оксана Вікторівна – Президент Російської Асоціації політичної наук, доктор політичних наук, професор
 • Андрущенко Віктор Петрович – Ректор національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 • Биков Євгеній, студент, МДУ імені М.В.Ломоносова, Москва. Проліферація концепту NBIC - технологічній конвергенції в технофорсайті.
 • Ічетовкіна Олександра, студентка, СПбДУ, Санкт-Петербург. В.Г. Богораз про теорію відносності і шаманізм.
 • Гаджиєв Віталій, студент КНУТШ, Київ. Сучасні неформальні дослідження аргументативної проблематики. 

1430 - 1800робота секцій      


17
квітня 2013 р.

1000 - 1200 робота круглих столів    

                1230заключне пленарне засідання Актова зала Головного навчального корпусу (вул. Володимирська, 60)


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Конверський А.Є., академік НАН України, д.філос.н., проф., декан філософського факультету,
Голова Оргкомітету (КНУТШ, Київ)

Азархіна О.К., студ., заст. голови оргкомітету (КНУТШ, Київ)

Руденко С.В., к.ф.н., доц., заст. голови оргкомітету (КНУТШ, Київ)

Гоноцкая Н.В..,  к.ф.н.,  заст. голови оргкомітету (МДУ імені М.В.Ломоносова, Москва) 

Миронов В.В., чл.-кор. РАН, д.філос.н., проф. (МДУ імені М.В.Ломоносова, Москва)

Шутов А.Ю., д.і.н., проф. (МДУ імені М.В.Ломоносова)

Дуднік С.І., д.філос.н., проф. (СПбДУ, Санкт-Петербург)

Єремєєв С.Г., д.е.н., проф. (СПбДУ, Санкт-Петербург)

Гаман-Голутвина О.В., д.політ.н., проф. (МДІМВ, Москва)

Биков Є.М., студ. (МДУ імені М.В.Ломоносова, Москва)

Ічетовкіна О.Д., студ. (СПбДУ, Санкт-Петербург)

Добронравова І.С., д.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Лубський В.І., д.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Неліпа Д.В., д.політ.н., доц. (КНУТШ, Київ)

Обушний М.І., д.політ.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Панченко В.І., д.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Приятельчук А.О., к.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Русин М.Ю., к.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Цвих В.Ф., д.політ.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Шашкова Л.О., д.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Шляхтун П.П., д.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)

Ярошовець В.І., д.філос.н., проф. (КНУТШ, Київ)
 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ