• Домашня
  • Викладачі кафедри державного управління

Викладачі кафедри державного управління

 

Неліпа Дмитро Васильович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри.
  Гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» магістерського рівня. Професор Неліпа Д.В. є головним редактором фахового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Державне управління». Автор низки підручників та  навчальних посібників, зокрема, «Системний аналіз в політології», «Організаційно-правові засади державної служби в Україні», співавтор навчально-методичного комплексу «Інформаційні системи в державному управлінні» та словника-довідника «Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти)».
Неліпа Д.В. бере участь у різноманітних семінарах та круглих столах, присвячених проблемам реформування державної служби в Україні, виступає експертом у нормотворчій діяльності в галузі державного управління. Більше про наукові інтереси та публікації автора в базі наукових публікацій КНУТШ.

https://orcid.org/0000-0002-5363-3990

 Scopus Author ID: 57202316924

ResearcherID: AAA-8805-2020

 

Ситник Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедриГарант освітньо-професійної програми «Урядування у публічній сфері» освітнього рівня – «бакалавр» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»). Професор Г.П. Ситник має значний досвід військової та державної служби та є державним службовцем 3 рангу. Він викладає авторські курси для здобувачів освіти бакалаврського та магістерського рівнів, зокрема «Історія та теорія публічного управління та адміністрування», «Публічне управління у сфері національної безпеки» та керує науково-дослідною роботою здобувачів рівня доктора філософії за програмою «Публічне управління та адміністрування». Г.П. Ситник є членом редколегії  низки наукових видань та Президентом ГО  «Академія національної безпеки», автором (співавтором) близько 450 наукових та науково-методичних праць, серед них близько 30 монографій, підручників і навчальних посібників, які заклали підвалини досліджень управлінських аспектів забезпечення національної безпеки та їх практичного застосування. Більше про наукові інтереси та публікації автора в базі наукових публікацій КНУТШ, а також Google Академія‬ - Google Scholar

 

 

Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри. Професор В.Є. Воротін поєднує науково-педагогічну, наукову роботу з експертною діяльністю в аналітичних структурах, зокрема, керує Відділом комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України, де проходять практику здобувачі освіти за програмою магістерського рівня «Публічне управління та адміністрування». Воротін В.Є. викладає авторські курси та досліджує процес формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій, роль держави в регулюванні економіки і досягненні сталого економічного зростання, зміст, цілі, завдання та функції державного регулювання в умовах глобальних трансформацій в економіці України та інші питання, керує науково-дослідною роботою здобувачів освіти рівня доктора філософії. Більше про наукові інтереси та публікації автора в базі наукових публікацій КНУТШ, а також в базі публікацій НБУ імені В. Вернадського а також Google Академія‬ - Google Scholar.

 

Корчак Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений  юрист України, професор кафедри. Н.М. Корчак має значний досвід науково-педагогічної діяльності, експертної роботи викладає авторські курси здобувачам бакалаврського та магістерського рівнів за програмами з публічного управління та адміністрування, керує практикою здобувачів та дипломними проектами. Професор Корчак Н.М. досліджує питання форми захисту прав і законних інтересів учасників економічної конкуренції за законодавством України, проблеми, пов’язані з особливостями реалізації права доступу до інформації в діяльності антимонопольних органів, запобігання та протидії корупціі, фінансування політичної діяльності та інші питання аналізу практики застосування законодавства в Україні. Більше про наукові інтереси та публікації авторки в базі наукових публікацій КНУТШ та в базі публікацій НБУ імені В. Вернадського.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7702-2636

 


Ващенко Костянтин Олександрович, доктор політичних наук, професор, Заслужений економіст України, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри державного управління.
Наукову та науково-педагогічну діяльність професор Ващенко К.О. поєднує з роботою в органах державної влади, є 
державним службовцем категорії А. На кафедрі викладає авторські курси для здобувачів освіти магістерського рівня за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування (Державна служба)», та за програмою рівня доктора філософії «Публічне управління та адміністрування», керує науково-дослідною робою здобувачів. Професор Ващенко К.О. є автором наукових монографій з проблем державного управління, підручників та посібників з політології, політичного управління, державного управління. Більше про наукові інтереси та публікації автора в базі Google Академія‬ - Google Scholar.Томенко Микола Володимирович
, доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління.
М.В. Томенко - політичний діяч, державний управлінець, експерт з аналізу державної політики. Професор М.В. Томенко викладає авторські курси здобувачам освіти магістерського рівня за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування», досліджує проблеми конституціоналізму, зокрема, специфіку новітнього конституційного процесу в Україні. Томенко М.В. є автором навчального посібника «Політологія», навчально-методичного комплексу «Україна: історія Конституції» та автором національних культурно-освітніх проєктів. Більше про наукові інтереси та публікації автора в базі наукових публікацій КНУТШ. Інші публікації на персональному Інтернет-ресурсі автора, а також в Google Академія‬ - Google Scholar.

 

Шульга Марина Андріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління. Професор М.А.Шульга викладає авторські курси здобувачам бакалаврського та магістерського рівнів, а також рівня доктора філософії за програмами з політології, публічного управління та адміністрування, є авторкою наукових досліджень з теорії управління, державного менеджменту та геополітики, зокрема, двох одноосібних монографій, чотирьох підручників, шести навчальних посібників, десяти навчально-методичних розробок та більше сімдесяти наукових публікацій, керує магістерськими дипломними проєктами. Серед публікацій, такі, як, зокрема, «Соціально-політичне управління: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»; «Політологія: підручник», «Політичний менеджмент», «Менеджмент в органах державної влади» та ін.). Більше про наукові інтереси та публікації авторки в базі наукових публікацій КНУТШ.