Tempus


Програма Темпус (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах/ Tempus – Trans-European Mobility Programme forUniversity Studies) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Програма ТЕМПУС – є складовою частиною процесу розширення ЄС та підготовки держав-кандидатів до перехідного періоду, що передує вступу в ЄС та розширює співробітництво з ЄС.

Стратегічні орієнтири для програми визначаються Політикою зовнішніх зв'язків ЄС. Один з основних принципів ЕС – збільшення інвестицій у людські ресурси. Стратегії інвестування в освіту прямо впливають на збільшення темпів економічного росту, збільшення міжнародної конкурентоспроможності, стабільності і укріплення демократії в державі.В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів. Система вищої освіти потребує особливої уваги та підтримки, адже вона відіграє основну роль в становленні майбутніх поколінь, створенні та розповсюдженні знань.

В основі освітньої політики ЕС лежить три основних принципи, які послідовно втілює програма ТЕМПУС:

1. Особисті контакти між людьми.
2. Добровільна участь та обмін досвідом.
3. Сприяння взаєморозумінню, взаємоповага та міжкультурний діалог.

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в країнах-партнерах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти. Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

Сьогодні програма Темпус координується Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, яке має мандат від Європейської Комісії на управління та координацію проектів програми. У 2010 р. Програма Темпус святкувала 20 річницю діяльності. До Програми Темпус Україна приєдналася в 1993 р.

Проект європейської коміссії "Темпус", "Розвиток системи вищої освіти заради поліпшення соціального партнерства та конкурентноздатності гуманітарних наук" "HESDeSPI" обєднує вищі навчальні заклади Латвії, Італії, Португалії, України, Грузії, Вірменії, Молдови). Головною метою проекту є розробка спільної, доступної та успішної системи методологічних рекомендацій, які сприятимуть зростанню конкурентноздатності гуманітарних наук і включенню соціальних партнерів в неї.Спеціальними завданнями проекту "HESDeSPI" є наступні:

 • Організувати співробітництво в сфері гуманітарних наук, включаючи культурологічний та мистецький сектори, між університетами України, Молдови, Арменії, Грузії та Європейського союзу та соціальними партнерами для модернізації освітніх підходів.
 • Допомогти країнам-партнерам в оцінці існуючої ситуації, в окресленні нових напрямків та в адаптації їх навчальних програм та методик, використовуючи досвід європейських університетів та соціальних партнерів.
 • Розробити методологічні рекомендації щодо освітніх підходів задля поліпшення соціального партнерства в конкурентноздатності гуманітаних наук.
 • Розробити професійний стандарт "Менеджер культурної діяльності" для сектору "Культура" і вдосконалити відповідні навчальні програми задля можиловості застосування методологічних рекомендацій.
 • Підготувати матеріали для приєднання до Європейської Системи Кваліфікацій.
 • Забезпечити участь галузевих міністерств, організацій, що займаються пацевлаштуванням та недержавних організацій у впровадженні розробленої методології освітніх підходів.
 • Розповсюджувати проектний досвід через партнерські, академічні та професійні мережі.

Основна робота щодо реалізації проектних завдань у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2010 року здійнюється на базі кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.

Основними проектними завданнями, що поставлені перед робочою групою на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка є наступні:

 • Модернізувати навчальну програму спеціальності «Культурологія».
 • Ввести спеціалізацію «Менеджмент соціокультурної діяльності» (МСКД).
 • Збалансувати теоретичні та практичні курси у відповідності до вимог потенційних роботодавців.
 • Використати досвід європейських вузів щодо змісту, організації та структури навчального процесу в сфері МСКД.
 • Створити навчально-методичне забезпечення курсу МСКД.
 • Вдосконалити методики та технології навчання.
 • Задіяти потенційних роботодавців до діалогу щодо визначення необхідних компетенцій випускників спеціальності МСКД.
 • Організувати проходження практики, стажування студентами МСКД.
 • Підвищити рівень професійної підготовки студентів.

Детальніше про участь філософського факультету у проекті "HESDeSPI" на сайті проекту.